Vad är Norrbottens Bildningsförbund?

Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund med verksamhetsformerna
studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet,
samt inom folkhögskolor med både korta och långa kurser samt kulturaktiviteter.
Norrbottens bildningsförbund (NBF) skall uppfattas som ingången till folkbildningen i
Norrbotten. NBF arbetar för att stärka och synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll
i samhället och fungerar som en möteplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbundsorganisationerna och folkhögskolorna i länet. Vårt mål är att finnas med samt vara representerade i olika regionala sammanhang och nätverk.